Տարածված անուններ  Common Name(s)  Գիտական անվանումը | Scientific Name
Ծնեբեկ  Asparagus  Asparagus L. 
 Դեղաբույսի գտնվելու վայրը    Location of Wild Plant/Mushroom
Տարածված է գրեթե բոլոր մարզերում: Աճում է անտառներում, կիսաանապատներում, քարքարոտ լանջերին, ժայռաճեղքերում:   Can be found in all regions of Armenia. Grows in forests, on rocky slopes, in semi-deserts and cracks of cliffs.
 Բերքահավաքի տարբերակը    Harvesting Method
Հայաստանի պայմաններում պտուղները հասունանում են հունիսի 15-ից օգոստոսի 20-ը։ Պետք է հավաքել այդ ժամանակահատվածում:    In Armenia, asparagus ripens between June 15 and August 20. That’s when it should be harvested.
 Կիռարությունը և առողջության համար օգտակահատկությունները    Uses & Perceived Health Benefits
     
 Բաղադրատոմսեր, հատկություն    Recipes, Stories
 Ծնեբեկը ընկույզով    Asparagus with walnuts
   Conservation Concerns
     
 Նկարներ    Images