Care

Կանեփի սերմով օճառ | Hemp Seed Soap

 

IMG_5050

Կանեփի սերմով օճառ
Hemp Seed Soap

Բաղադրատոմսը  Նելլի
Ավետիսյանի կողմից (Verde Pharm)

Recipe by Nelly Avetisyan of  Verde Pharm
 
 
Բաղադրիչներ | Ingredients
  • կանեփի հատիկների կաթ
  • կանեփի հատիկների յուղ և լուծույթ
  • Hemp seed milk,
  • Hemp seed oil and extract
Պատրաստման եղանակը | Directions
http://www.verdepharm.com/product/hemp/

 

Վարդաջուր աչքերի տակի մաշկի խնամքի համար | Rose water under eye treatment

 

IMG_014923

Վարդաջուր աչքերի տակի
մաշկիխնամքի համար

Rose water under eye treatment

Բաղադրատոմս Լենաի կողմից
Recipe by Lena
 
 
Բաղադրիչներ | Ingredients
  • Վարդաջուր

Պատրաստման եղանակը | Directions

Եթե չունեք դեմքի խնամքի համար հատուկ բաղադրատոմսեր, կարող եք կիրառել վարդաջուր. հայերն ու սիրիահայերն հաճախ են այն օգտագործում՝ հատկապես աչքերի տակի մաշկի խնամքի համար: Ամեն անգամ, երբ ես այն գնում եմ շուկայից ուտեստ պատրաստելու համար, վաճառողները նշում են, որ դրանից կարելի է լցնել բամբակե սկավառակների վրա և դնել աչքերի վրա՝ թողնելով 5-10 րոպե:

Rose water is often used by Armenians and Syrian-Armenians specifically for treatment under the eyes. Anytime I buy it from the shuga for a dish, the vendors mention I can also use it with cotton pads and leave it on my eyes for 5-10 minutes

 

Նռան դեմքի թարմացնող դիմակ | Refreshing Pomegranate Face Mask

 

նուռ

Նռան դեմքի թարմացնող
դիմակ

Refreshing Pomegranate
Face Mask

Բաղադրատոմս Գոհարի կողմից
Recipe by Gohar
 
 
Բաղադրիչներ | Ingredients
  • 2 ճ/գ կոճապղպեղի փոշի
  • նռան թարմ քամած հյութ
  • 2 tablespoons of powdered ginger
  • Freshly squeezed pomegranate juice
Պատրաստման եղանակը | Directions

Նռան հյութը լցնել իմբիրի փոշու վրա այնքան, որ մածուցիկ դառնա՝ ոչ շատ ջրիկ:  Քսել դեմքին և վզին, թողնել 10 րոպե և լվանալ:  

Add pomegranate juice to the ginger until you reach a nice texture that is not too liquidy. apply to face and neck, leave it on for 10 minutes, then wash off.