Plants and Mushrooms

Կաղին | Acorn

Տարածված անուններ Common Name(s) Գիտական անվանումը | Scientific Name
Կաղին  Acorn (oak tree)  Quercus robur
Դեղաբույսի գտնվելու վայրը    Location of Wild Plant/Mushroom
     
Բերքահավաքի տարբերակը   Harvesting Method
     
Կիռարությունը և առողջության համար օգտակահատկությունները    Uses & Perceived Health Benefits
     
 Բաղադրատոմսեր, հատկություն   Recipes, Stories
     
  Conservation Concerns
     
Նկարներ   Images