Տարածված անուններ  Common Name(s)  Գիտական անվանումը | Scientific Name
 Սպանախ  Spinach  Spinacia tetrandra
 Դեղաբույսի գտնվելու վայրը    Location of Wild Plant/Mushroom
Քառառէջ սպանախը հանդիպում է Արարատի (Դվին գ.) և Կոտայքի (Ջրվեժ գյուղի) մարզերում, աճում է թմբերի, չոր թեքությունների վրա, քարքարոտ վայրերում.    Wild spinach is found in Ararat (village of Dvin) and Kotayk (Jrvezh) regions, grows on hills, dry slopes and rocky areas. 
 Բերքահավաքի տարբերակը    Harvesting Method
     
 Կիռարությունը և առողջության համար օգտակահատկությունները    Uses & Perceived Health Benefits
     
 Բաղադրատոմսեր, հատկություն    Recipes, Stories

 Լավաշով կանաչեղեն

 Սիբեխը տապակած

 

 Greens in Lavash

 Mashed spinach

   Conservation Concerns
 գրանցված է ՀՀ Կարմիր գրքում:    Registered in the Red Book of Armenia.
 Նկարներ    Images