Տարածված անուններ  Common Name(s)  Գիտական անվանումը | Scientific Name
 Քեղ  Cow parsnip Heracleum
 Դեղաբույսի գտնվելու վայրը    Location of Wild Plant/Mushroom
 Բույսն աճում է առուների, գետերի ափերին՝ քարքարոտ հատվածում։    The plant grows near stream and river shores, on rocky areas.
 Բերքահավաքի տարբերակը    Harvesting Method
Հավաքվում է մայիս- հունիս ամիսներին: բույսի մատղաշ ցողունները Հարկավոր է զգուշությամբ հավաքել, քանի որ բույսի հյութը մաշկի հետ շփվելիս կարող է առաջացնել խորը վերքեր։    Harvesting is done in May-June. The young stems of the plant need to be harvested carefully, as the liquids in the plant can cause deep wounds on the skin.
 Կիռարությունը և առողջության համար օգտակահատկությունները    Uses & Perceived Health Benefits
Մատղաշ ցողունները թթու են դնում, իսկ սերմերն օգտագործում են որպես դեղամիջոց   The young stems can be marinated and the seeds used as medicine
 Բաղադրատոմսեր, հատկություն    Recipes, Stories
Քեղ     Blanched cow parsnip
   Conservation Concerns
     
 Նկարներ    Images
   IMG_20160623_141726