Տարածված անուններ  Common Name(s)  Գիտական անվանումը | Scientific Name
 Վարդ, Մասրենի    Rosa L.
 Դեղաբույսի գտնվելու վայրը    Location of Wild Plant/Mushroom
     
 Բերքահավաքի տարբերակը    Harvesting Method
     
 Կիռարությունը և առողջության համար օգտակահատկությունները    Uses & Perceived Health Benefits
     
 Բաղադրատոմսեր, հատկություն    Recipes, Stories
Վարդաջուր աչքերի տակի մաշկի խնամքի համար    Rose water under eye treatment
   Conservation Concerns
     
 Նկարներ    Images