Տարածված անուններ  Common Name(s)  Գիտական անվանումը | Scientific Name
 Նանա,Դաղձ  Mint  Mentha L.
 Դեղաբույսի գտնվելու վայրը    Location of Wild Plant/Mushroom
     
 Բերքահավաքի տարբերակը    Harvesting Method
     
 Կիռարությունը և առողջության համար օգտակահատկությունները    Uses & Perceived Health Benefits
     
 Բաղադրատոմսեր, հատկություն    Recipes, Stories
 Անանուխով մածունով ապուր    Soup with Yogurt and Mint
   Conservation Concerns
     
 Նկարներ    Images