Տարածված անուններ  Common Name(s)  Գիտական անվանումը | Scientific Name
Գերիմաստի, արջի չամիչ, Ալղարասի, հադրիհուդրի  Wayfarer  Viburnum lantana L.
 Դեղաբույսի գտնվելու վայրը    Location of Wild Plant/Mushroom
Աճում են անտառների եզրերին։   Grow at the edges of forests.
 Բերքահավաքի տարբերակը    Harvesting Method
Հավաքվում է պտուղը օգոստոս ամսից սկսած, երբ այն հասունանում է։ Պտուղները կարմրավուն են, հասունանալուց սեւվանում են։ Ցանկալի է հավաքել այն ժամանակ, երբ պտուղն ամբողջությամբ չորացած կլինի, քանի որ թարմ ժամանակ բավական դառն է, իսկ չիր վիչակում հաճելի դառնություն ունի։   

Harvesting starts at August, the time when it matures. It is preferable to harvest when the plant is completely dried out. It has bitterness when still fresh which becomes pleasant when the plant is dried out.

 Կիռարությունը և առողջության համար օգտակահատկությունները    Uses & Perceived Health Benefits
     
 Բաղադրատոմսեր, հատկություն    Recipes, Stories
     
   Conservation Concerns
     
 Նկարներ    Images
 Wayfarer2  

Wayfarer 

IMG_20160624_173307