Տարածված անուններ  Common Name(s)  Գիտական անվանումը | Scientific Name
 Ավելուկ  Sorrel  Rumex crispus L., Rumex acetosa L.
 Դեղաբույսի գտնվելու վայրը    Location of Wild Plant/Mushroom
     
 Բերքահավաքի տարբերակը    Harvesting Method
     
 Կիռարությունը և առողջության համար օգտակահատկությունները    Uses & Perceived Health Benefits
     
 Բաղադրատոմսեր, հատկություն    Recipes, Stories

 Ավելուկի ճաշ

 Ավելուկը տապակած

 Ավելուկով ոսպապուր

 

 Sorrel Soup

 Fried sorrel 

 Sorrel and lentil soup

   Conservation Concerns
     
 Նկարներ    Images
 sorrel