Տարածված անուններ  Common Name(s)  Գիտական անվանումը | Scientific Name
 Սամիթ  Dill  Anethum graveolens L
 Դեղաբույսի գտնվելու վայրը    Location of Wild Plant/Mushroom
     
 Բերքահավաքի տարբերակը    Harvesting Method
     
 Կիռարությունը և առողջության համար օգտակահատկությունները    Uses & Perceived Health Benefits
     
 Բաղադրատոմսեր, հատկություն    Recipes, Stories

Ժենգյալով հաց

Սամիթով և վարունգով թան

 

Jingalov Hats

Tan with Dill and Cucumber

   Conservation Concerns
     
 Նկարներ    Images