chichkhan

Չիչխանի պահածո
Sea Buckthorn Preserve

Բաղադրատոմս Գոհարի կողմից
Recipe by Gohar
 
 
Բաղադրիչներ | Ingredients
Պատրաստման եղանակը | Directions
  1. Լավ լվանալ չիչխանը:
  2. Բլենդերով հարել կամ ճզմել, որից հետո քամիչի վրա լցնել, նորից ճզմել՝  զատելով հյութը կորիզներից և կեղևից:
  3. Բանկայի մեջ լցնել ստացված հյութը, շաքարավազը և լավ խառնել, մեկ շաբաթ թողնել տաք տեղում (արևի տակ): Այդ ընթացքում անընդհատ պետք է խառնել:

Կիրառում. Կարող եք դրանից պատրաստել կա´մ մուրաբա, կա´մ վրան ջուր ավելացնել և հյութ պատրաստել

  1. Wash the seabuckthorn well
  2. Blend the seabuckthorn, or smash it, then in a filter smash it more to separate the juice from the seeds and skin.
  3. In a jar mix the juice with the sugar really well, place it somewhere warm (under the sun) for one week. Visit it every so often within that week to mix.

How to Use: Can use as a jam, or add to water and make juice