Տարածված անուններ  Common Name(s)  Գիտական անվանումը | Scientific Name
 Խատուտիկ  Dandelion  Taraxacum officinale
 Դեղաբույսի գտնվելու վայրը    Location of Wild Plant/Mushroom
Աշնանը խատուտիկը նորից է ծաղկում, մոլախոտ է, աճում այգիներում, ցանքերում, խամահողերում, արոտավայրերում, մարգագետիններում և այլուր, հաճախ տալով հոծ բուսուտներ։  

The dandelion blooms in the fall. They grow in fields and plantations, pastures, meadows and elsewhere.

 

 Բերքահավաքի տարբերակը    Harvesting Method
     
 Կիռարությունը և առողջության համար օգտակահատկությունները    Uses & Perceived Health Benefits
Խատուտիկի մեղրի նեկտարը դեղին կամ ոսկեգյուն է, սուր հոտով և կծու համով;   The nectar from the dandelion is yellow or gold, has a sharp smell and spicy taste.
 Բաղադրատոմսեր, հատկություն    Recipes, Stories
 Խատուտիկով աղցան    Dandelion Salad
   Conservation Concerns
     
 Նկարներ    Images