Տարածված անուններ  Common Name(s)  Գիտական անվանումը | Scientific Name
 Երիցուկ  Chamomile Matricaria chamomilla
 Դեղաբույսի գտնվելու վայրը    Location of Wild Plant/Mushroom
     
 Բերքահավաքի տարբերակը    Harvesting Method
Թարմ երիցուկը պետք է հավաքել առավոտյան, մինչև արևածագը: Պետք է ընտրել այն ծաղիկները, որոնց գլխիկները դեռ չեն բացվել:   Fresh chamomile should be harvested in the morning, before sunrise. You should choose flower heads which aren’t yet open.  
 Կիռարությունը և առողջության համար օգտակահատկությունները    Uses & Perceived Health Benefits
     
 Բաղադրատոմսեր, հատկություն    Recipes, Stories
 Երիցուկով թեյ   Chamomile Tea 
   Conservation Concerns
     
 Նկարներ    Images