IMG_0944

Ընկույզի մուրաբա
Walnut Muhraba

Բաղադրատոմս Արփինեյի կողմից
Recipe by Arpine
 
 
Բաղադրիչներ | Ingredients
  • կանաչ ընկույզ (կեղևազրկած)

  • շաքարավազ

  • համեմունքներ (հիլ, դարչին և մեխակ)

  • կիր  

  • շիբ

  • Green walnuts (peeled)

  • sugar

  • spices (cardamom, cinnamon and cloves)

  • lime 

  • Potassium alum 

Պատրաստման եղանակը | Directions

Կեղևազրկված ընկույզները լցնել ջրի մեջ այնպես, որ ամբողջությամբ ծածկվեն ջրով: Թողնել ջրի մեջ մոտ մեկ շաբաթ. այդ ընթացքում ընկույզները կսկսեն սևանալ:  Օրը մի քանի անգամ ջուրը պետք  է փոխել:

Երբ ընկույզները սևանան, հանել ջրից և լվանալ: Այնուհետև դնել կրաջրի մեջ և թողնել 24 ժամ:

Լավ լվանալ, այնուհետև մեկ-մեկ ընկույզները պատառաքաղով  ծակծկոտել:

Եփել ջրի և շբաջրի մեջ 10-15 րոպե և թողնել, որ սառչի: Այդ ընթացքում շաքարավազով և համեմունքերով պատրաստել օշարակը: Ընկույզները լցնել ստացված խառնուրդի մեջ, թողնել, որ եռա: Այս գործընթացը պետք է կրկնել:  

 

Put peeled walnuts into water, making sure they are covered. they ideally should be kept in water for 1 week, and will start turning black. Water should be changed a few times a day (like with sprouting)

After they are black, remove from water and rinse. Place them in lime solution (will get amounts from Arpine’s mom) for 24 hours.

Rinse them off thoroughly and then you can pierce each one with a fork․

Next cook them with water & alum (amounts from aprine’s mom) for 10-15 minutes and let them cool while you make the syrup with the sugar & spices. Add walnuts to this mix, bringing it to a boil, and repeat