Անուն Name Գիտական անվանումը | Scientific name
Կուժկոտրուկ Pheasant’s eye Adonis vernalis
Դեղաբույսի գտնվելու վայրը    Location of Wild Plant and Mushroom
     
Բերքահավաքի տարբերակը   Harvesting method
     
Կիռարությունը և առողջության համար օգտակահատկությունները    Uses perceived health benefits
     
 Բաղադրատոմսեր, հատկություն   Recipes, stories
     
  Conservation concerns
     
Նկարներ   Images